ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ที่ตั้งเขตเทศบาลตำบลพุกร่าง บ้านเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองคณฑี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์/โทรสาร 036-733108 E-mail : watnongkontee.planukul@gmail.com Website : www.kontee.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดหนองคณฑี

เขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลพุกร่าง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองตอน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองคณฑี
หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเจ้าเณร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลุม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดก
ตำบลหนองแก
หมู่ที่ 2 บ้านโคกเลียบ