ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองคณฑี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 036-733108
e-mail : nkts@kontee.ac.th
Website : www.kontee.ac.th